Робоча програма та методичні рекомендації до навчального курсу «Основи педагогіки»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2014
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Посібник містить робочу програму та методичні рекомендації з навчального курсу «Основи педагогіки» для студентів, які здобувають фах за напрямом підготовки "Вчитель початкових класів", спеціальністю 6.010102 "Початкова освіта". Пособие содержит рабочую программу и методические рекомендации по учебному курсу «Основы педагогики» для студентов, получающих специальность по направлению подготовки "Учитель начальных классов", специальности 6.010102 "Начальное образование ". The manual contains a work program and guidelines for the training course "Fundamentals of Pedagogy" for students receiving a specialty in the direction training "Primary school teacher", specialty 6.010102 "Primary education ".
Опис
Ключові слова
педагогіка, методологія педагогіки, методи педагогічних досліджень, формування особистості школяра, педагогика, методология педагогики, методы педагогических исследований, формирование личности школьника, pedagogy, methodology of pedagogy, methods of pedagogical research, formation of the student's personality
Цитування
Єсьман І. В. Робоча програма та методичні рекомендації до навчального курсу «Основи педагогіки» : для студентів педагогічних університетів / І. В. Єсьман ; Харків. нац пед. ун-т ім Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2021. – 44 с.