Соціально-педагогічна діяльність з адаптації дошкільників до умов дитячого садка валеологічними засобами

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2014-04-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, кафедра соціальної педагогіки ; Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, Педагогический институт
Анотація
Обгрунтовано соціально-педагогіну діяльність з адаптації дошкільників валеологічними засобами. Обосновано социально-педагогическую деятельность по адаптации дошкольников валеологическими средствами.
Опис
Ключові слова
соціальна педагогіка, адаптація дошкільників, умови дитячого садка, валеологічні засоби, студентські роботи, социальная педагогика, адаптация дошкольников, условия детского сада, валеологические средства, студенческие работы, social pedagogy, adaptation of preschoolers, conditions of nursery school, valeological means, student work
Цитування
Лєпьошкіна В. С. Соціально-педагогічна діяльність з адаптації дошкільників до умов дитячого садка валеологічними засобами / В. С. Лєпьошкіна // Актуальні проблеми соціально-педагогічних досліджень : матеріали II Міжнар. студ. наук.-практ. конф., 22-23 квіт. 2014 р., присвяч. 210-річчю з дня заснування ХНПУ імені Г. С. Сковороди / ХНПУ імені Г. С. Сковороди ; за ред. М. П. Васильєвої. – Харків ; Владимир : ХНПУ, 2014. – С. 11.