КОРЕКЦІЙНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті схарактеризовано засоби навчання дітей із порушеннями мовлення. Основна увага приділяється комп’ютерним програмам, які спрямовані на корекцію та розвиток мовлення дітей з мовленнєвими порушеннями. В статье охарактеризованы методы обучения детей с нарушениями речи. Основное внимание уделяется компьютерным программам, которые направленны на коррекцию и развитие речи детей с речевыми нарушениями. The article describes the means of teaching children with disabilities speech. The focus is on computer programs that aimed at the correction and development of speech of children with speech violations.
Опис
Ключові слова
корекційні засоби навчання, комп’ютерні ігри, діти з порушеннями мовлення, магістерські роботи, коррекционные методы обучения, компьютерные игры, дети с нарушениями речи, магистерские работы, corrective teaching aids, computer games, children with speech disorders, master's work
Цитування
Єфременко Ю. О. Корекційні засоби навчання дітей із порушеннями мовлення / Ю. О. Єфременко // Актуальні питання корекційної та інклюзивної освіти : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.), Т. Ю. Маркіна, Л. Є. Перетяга]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 110–115.