Мистецька спадщина Птушкіна Володимира Михайловича

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті на основі аналізу довідкової літератури представлена творча спадщина харківського композитора В. Птушкіна, його творчий дороботок, творчі аспекти. В статье на основании анализа справочной литературы представлено музыкальное наследие харьковского композитора В. Птушкина, его творческие наработки, творческие аспекты. In the article on the basis of analysis of certificate literature it is presented the creative heritage of the Kharkiv composer Ptushkin V., his creative improvements and aspects.
Опис
Ключові слова
музична спадщина, Птушкін В., українські композитори, харківські композитори, студентські роботи, музыкальное наследие, Птушкин В., украинские композиторы, харьковские композиторы, студенческие работы, musical heritage, Ptushkin V., Ukrainian composers, Kharkiv composers, student work
Цитування
Солонченко А. Р. Мистецька спадщина Птушкіна Володимира Михайловича / А. Р. Солонченко, В. О. Гуріна // Час мистецької освіти. Теорія і методика виховання художньо-обдарованої особистості у закладах мистецької освіти : зб. ст. VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 17–18 жовт. 2019 р. : [у 2-х ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – Ч. 1. – С. 104–107.