МКФ-ДП ЯК ІНСТРУМЕНТ ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБЛИВИХ ПОТРЕБ ДИТИНИ У РОБОТІ СПЕЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто застосування спеціальним педагогами у своїй професійній діяльності такого інструменту як Міжнародна класифікація функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я дітей і підлітків. МКФ охоплює всі аспекти здоров'я людини та деякі складові благополуччя, пов'язані із здоров'ям, та описує їх в термінах доменів. Класифікація, залишаючись в межах широкого контексту охорони здоров'я, не охоплює обставини, які не пов'язані зі здоров'ям, наприклад, ті, які викликані соціально-економічними факторами. The publication considers the use of such a tool as the International Classification of of functioning, disabilities and health of children and adolescents. The ICF covers all aspects of human health and some health-related components of well-being and describes them in terms of domains. The classification, while remaining within the broad context of health, does not cover circumstances that are not related to health, such as those caused by socioeconomic factors.
Опис
Ключові слова
Міжнародна класифікація функціонування, здоров’я дітей і підлітків, спеціальна педагогіка, діти з особливими потребами, International Classification of Functioning, child and adolescent health, special education, children with special needs
Цитування
Якуба Л. С. МКФ-ДП як інструмент визначення особливих потреб дитини у роботі спеціального педагога / Л. С. Якуба // Формування життєвої компетентності осіб з особливими освітніми потребами в системі позашкільної, спеціальної та інклюзивної освіти [Електронне видання] : зб. наук. пр. [за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Ю. Д. Бойчука]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 287–290.