Підготовка майбутніх соціальних педагогів до профілактики залежності підлітків від соціальних мереж

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-05-17
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Обґрунтовується необхідність підготовки майбутніх соціальних педагогів до здійснення профілактики небезпеки у віртуальному просторі. Обосновывается необходимость подготовки будущих социальных педагогов к осуществлению профилактики опасности в виртуальном пространстве.
Опис
Ключові слова
соціальна педагогіка, підготовка соціальних педагогів, підлітки, соціальні мережі, студентські роботи, социальная педагогика, подготовка социальных педагогов, подростки, социальные сети, студенческие работы, social pedagogy, training of social educators, adolescents, social networks, student work
Цитування
Сахненко Т. І. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до профілактики залежності підлітків від соціальних мереж / Т. І. Сахненко // Актуальні проблеми соціально-педагогічних досліджень : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих науковців, 17 трав. 2016 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за ред. М. П. Васильєвої. – Харків : ХНПУ, 2016. – С. 72-76.