Поняття про нервово-психічну перенапругу

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-09-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», Чернігівський національний технологічний університет, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Автором було розкрито поняття про нервово-психічну перенапругу. Нервово-психічна напруга розглядається як загальна реакція організму при зміні стереотипу діяльності і найбільш різко проявляється при уявній або реальній загрозі життю або здоров’ю. Автором было раскрыто понятие о нервно-психическом перенапряжении. Нервно-психическое напряжение рассматривается как общая реакция организма при изменении стереотипа деятельности и наиболее резко проявляется при кажущейся или реальной угрозе жизни или здоровью. The author revealed the concept of mental stress. Neuropsychiatric tension is seen as a general body response to changes in activity patterns and is most pronounced when there is a perceived or real threat to life or health.
Опис
Ключові слова
нервово-психічна напруга, поведінка, людина, невротичні реакції, психічні функції, студентські роботи, нервно-психическое напряжение, поведение, человек, невротические реакции, психические функции, студенческие работы, mental stress, behavior, human, neurotic reactions, mental functions, student work
Цитування
Колодько А. О. Поняття про нервово-психічну перенапругу / А. О. Колодько // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. ІХ Всеукр. наук.-практ. конф., Чернігів, 27–28 верес. 2019 р. / ДНУ "Ін-т модернізації змісту освіти" [та ін.]. – Чернігів, 2019. – С. 103–106.