НАЦІОНАЛЬНА КАРТИНА СВІТУ КРІЗЬ ПРИЗМУ ТУРЕЦЬКОЇ АНТРОПОНІМІКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Анотація
У статті досліджено деякі особливості національної картини світу турецького народу на базі семантичного аналізу сучасних турецьких антропонімів. Антропоніми розглядається автором як знаки на межі мови і культури. Створено класифікацію турецьких антропонімів за їх прямим семантичним значенням. В статье исследованы некоторые особенности национальной картины мира турецкого народа на базе семантического анализа современных турецких антропонимов. Антропонимы рассматриваются автором как знаки на стыке языка и культуры. Создана класcификация турецких антропонимов по их прямому семантическому значению. In the article some features of the national picture of the world of the Turkish people are analyzed on the basis of semantic analysis of the modern Turkish anthroponyms. Anthroponyms are considered as signs on the border of language and culture. There has been created a classifi cation of the Turkish anthroponyms based on their direct semantic meaning
Опис
Ключові слова
національна картина світу, антропоніми, мова, культура, национальная картина мира, антропонимы, язык, культура, national picture of the world, anthroponyms, language, culture
Цитування
Логвиненко І. А. Національна картина світу крізь призму турецької антропонімікі / І. А. Логвиненко // Мовні і концептуальні картини світу : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2018. – Вип. 62 (2). С. 164–172.