Problems of university students traumatism in physical education classes

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-06-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківська державна академія фізичної культури, кафедра фізичної терапії
Анотація
The aim of the research is to substantiate the ways of preventing university students’ traumatism in physical education classes. The objectives of the study: to establish the general characteristic of students traumatism in physical education classes; to carry out research of current level of traumatism and to work out the preventing measures. Метою дослідження є обґрунтування шляхів запобігання травматизму студентів університетів на уроках фізичної культури. Цілі дослідження: встановити загальну характеристику травматизму учнів на уроках фізичної культури; провести дослідження сучасного рівня травматизму та відпрацювати запобіжні заходи. Цель исследования - обосновать способы профилактики травматизма студентов вузов на уроках физкультуры. Задачи исследования: установить общую характеристику травматизма студентов на уроках физкультуры; провести исследование текущего уровня травматизма и разработать меры профилактики.
Опис
Ключові слова
Ukraine, universities, students, traumatism, physical education classes, Україна, університети, студенти, травматизм, заняття з фізичної культури, Украина, университеты, студенты, занятия по физической культуре
Цитування
Kholodniak O. V. Problems of university students traumatism in physical education classes / O. V. Kholodniak, K. Tsyhankova // Молодий вчений: сучасні тенденції формування та збереження здоров’я людини : зб. тез ІІІ Молодіж. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Харків, 19–20 черв. 2020 р. / Харків. держ. акад. фіз. культури ; [редкол.: Б. А. Пустовойт (голов. ред.) та ін.] .– Харків : ХДАФК, 2020. – С. 23–25.