Сучасний стан і проблеми розвитку технічної ентомології в Україні

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2007
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Інститут захисту рослин Національної академії аграрних наук України, вид-во "Світ"
Анотація
Наведено результати основних досліджень у галузі технічної ентомології в Україні за останнє десятиріччя, намічено шляхи її подальшого розвитку. Приведены результаты основных исследований в области технической энтомологии в Украине за последнее десятилетие, намечены пути дальнейшего развития. The results of the main researches are resulted in the branch of technical entomology in Ukraine for the last 10 years. The ways of its further development are set.
Опис
Ключові слова
технічна ентомологія, комахи, оптимізація розведення, життєздатність, продуктивність, техническая энтомология, насекомые, оптимизация разведения, жизнеспособность, производительность, technical entomology, insects, breeding optimization, viability, performance
Цитування
Злотін О. З. Сучасний стан і проблеми розвитку технічної ентомології в Україні / О. З. Злотін, Т. Ю. Маркіна // Захист і карантин рослин : міжвід. тем. наук. зб. / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т захисту рослин. – Київ : Світ, 2007. – Вип. 53. – С. 327–334.