Особливості проведення батьківських зборів онлайн під час дистанційного навчання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-05-04
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті досліджено проведення батьківських зборів онлайн під час дистанційного навчання. Батьківські збори – це одна з важливих складових навчання, яка допомагає підтримувати зв’язок між батьками та вчителями. Цей організований захід має мету проінформувати батьків про успішність або наявність проблем у дітей. Зазначено, що батьківські збори – це невід’ємна частина навчання, яка дає змогу налагодити взаємодію вчителів, батьків та учнів, та розглянути інформаційні, пізнавальні та комунікативні завдання. The article examines conducting online parent meetings during distance education. Parents' meeting is one of the important components of education, which helps to maintain communication between parents and teachers. The purpose of this organized event is to inform parents about their children's success or problems. It is noted that parent meetings are an integral part of education, which makes it possible to establish interaction between teachers, parents and students, and consider informational, cognitive and communicative tasks.
Опис
Ключові слова
педагогічна взаємодія, батьківські збори, дистанційне навчання, студентські роботи, pedagogical interaction, parent meetings, distance learning, student works
Цитування
Давидкова В. Особливості проведення батьківських зборів онлайн під час дистанційного навчання / В. Давидкова // Студентські ініціативи: теорія і практика початкової освіти : матеріали V наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти першого року навчання, Харків, 4 трав. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків, 2024. – С. 17.