Ліцензування й акредитація освітньої діяльності. Лекційні матеріали в схемах і таблицях

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Навчально-методичне видання розроблено згідно з ОПП Освітологія Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. На його сторінках представлено зміст навчальної дисципліни «Ліцензування й акредитація освітньої діяльності», матеріали лекцій у схемах і таблицях, особливості оцінювання навчальної діяльності здобувачів освіти на лекціях. The educational and methodological publication was developed in accordance with the Educational and Methodological Programme of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. It contains the content of the discipline "Licensing and Accreditation of Educational Activities", lecture materials in diagrams and tables, peculiarities of assessment of students' learning activities at lectures.
Опис
Ключові слова
ліцензування, акредитація, оцінювання, освітній процес, licensing, accreditation, assessment, educational process
Цитування
Твердохліб Т. С. Ліцензування й акредитація освітньої діяльності. Лекційні матеріали в схемах і таблицях : для здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти зі спец. 011 Освітні, педагогічні науки / [уклад.]: Т. С. Твердохліб, А. В. Боярська-Хоменко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2022. – 45 с.