Перспективи розвитку баскетболу 3х3

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто перспективи розвитку баскетболу 3х3. Радикальні перетворення в спортивній індустрії, зміна форматів змагань у нових видах спорту за останні десятиліття потребують адаптації як всієї вітчизняної системи фізичної культури та спорту до нових світових вимог, так і відповідності напрямків розвитку виду до сучасних світових тенденцій. В статье рассмотрены перспективы развития баскетбола 3х3. Радикальные преобразования в спортивной индустрии, изменение форматов соревнований в новых видах спорта за последние десятилетия нуждаются в адаптации как всей отечественной системы физической культуры и спорта к новым мировым требованиям, так и соответствия направлений развития вида современным мировым тенденциям. The article considers the prospects of basketball 3x3 development. Radical changes in the sports industry, changes in competition formats in new sports in recent decades need to adapt both the entire domestic system of physical education and sport to the new world requirements and compliance with modern global trends in the development of the species.
Опис
Ключові слова
баскетбол, сучасний спорт, підготовка фахівців, современный спорт, подготовка специалистов, basketball, modern sport, specialist training
Цитування
Мусієнко А. В. Перспективи розвитку баскетболу 3х3 / А. В. Мусієнко, Ж. О. Цимбалюк // Вісник Сковородинівської академії молодих учених : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2021. – С. 304–307.