Козацька педагогіка як засіб формування у молодших школярів ціннісного ставлення до Батьківщини

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»
Анотація
Розглянуто феномен козацької педагогіки та її вплив на формування у молодших школярів ціннісного ставлення до Батьківщини: визначено, що за історію існування запорозькі козаки накопичили значний досвід щодо патріотичного виховання молоді, оскільки за всіх часів козацтво було тісно пов’язане з державною службою і найвище ставило свій обов’язок перед Батьківщиною. Зараз педагогічний досвід козацтва можна практично застосовувати у процесі виховання патріотизму та ціннісного ставлення молодших школярів до Батьківщини. The article examines the phenomenon of Cossack pedagogy and its influence on the formation of a valuable attitude to the Motherland in younger schoolchildren: it is determined that during the history of existence Zaporozhian Cossacks have accumulated considerable experience in patriotic education of young people, since Cossackism has always been closely connected with state service and the highest put its duty before the Motherland. Now, the pedagogical experience of the Cossacks can be practically applied in the process of raising patriotism and the value attitude of younger schoolchildren to the Motherland.
Опис
Ключові слова
козацька педагогіка, молодші школярі, патріотизм, цінність, Батьківщина, Cossack pedagogy, younger schoolchildren, patriotism, value
Цитування
Небитова І. Козацька педагогіка як засіб формування у молодших школярів ціннісного ставлення до Батьківщини / І. Небитова // Виховання громадянина-патріота в умовах реалізації завдань концепції «Нова українська школа» : зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 145-й річниці від дня народж. Г. Ващенка, Кропивницький, 15. 03. 2023. – Кропивницький, 2023. – С. 164–169.