Управління діяльністю педагогічного колективу закладу дошкільної освіти щодо підготовки дитини до школи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі проаналізовано праці науковців із проблеми дослідження. Уточнено поняття «діяльність педагогічного колективу», «управління діяльністю педагогічного колективу», схарактеризовано види готовності дитини до школи, визначені особливості управління діяльністю педагогічного колективу закладу дошкільної освіти щодо підготовки дітей до школи. Розроблено модель з удосконалення проблеми дослідження. The paper analyzes the works of scientists on the research problem. The concept of «activities of the teaching staff», «management of the activities of the teaching staff» has been specified, the types of readiness of the child for school have been characterized, the peculiarities of the management of the activities of the teaching staff of the preschool education institution regarding the preparation of children for school have been determined. A model for improving the research problem has been developed.
Опис
Ключові слова
готовність дитини до школи, рівень готовності, діяльність педагогічного колективу, управління діяльністю педагогічного колективу, readiness of the child for school, level of readiness, activities of the teaching staff, management of the activities of the teaching staff
Цитування
Бурлуцька К. М. Управління діяльністю педагогічного колективу закладу дошкільної освіти щодо підготовки дитини до школи : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 073 Менеджмент / К. М. Бурлуцька ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. наук. основ упр. – Харків, 2022. – 78 с. : табл. + дод.
Колекції