ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКІВ МІЖ ПІЗНАВАЛЬНОЮ АКТИВНІСТЮ ТА КРЕАТИВНІСТЮ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД РІВНЯ РЕФЛЕКСИВНОСТІ У СТАРШИХ ПІДЛІТКІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-04-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ТОВ «Планета-Принт»
Анотація
У статті розкрито поняття рефлексивності як фундаментальної якості, яка впливає на окремі риси особистості. Представлені результати експериментального дослідження впливу рівня рефлексивності на формування зв'язків між пізнавальною активністю і креативністю у старших підлітків. Стаття розрахована на фахівців з психології та педагогіки підліткового віку. В статье раскрыто понятие рефлексивности как фундаментального качества, которое влияет на отдельные черты личности. Представлены результаты экспериментального исследования влияния уровня рефлексивности на формирование связей между познавательной активностью и креативностью у старших подростков. Статья рассчитана на специалистов по психологии и педагогике подросткового возраста. The article reveals the concept of reflexivity as a fundamental quality which affects at the individual personality traits. It introduces the experimental studies' results of the effect of reflexivity level influence on the formation of relations between cognitive activity and creativity in older adolescents. This article is intended for specialists in psychology and pedagogy of adolescence.
Опис
Ключові слова
рефлексивність, пізнавальна активність, креативність, старші підлітки, студентські роботи, рефлексивность, познавательная активность, креативность, старшие подростки, студенческие работы, reflexivity, cognitive activity, creativity, older adolescents, student work
Цитування
Сачок К. М. Особливості взаємозв’язків між пізнавальною активністю та креативністю в залежності від рівня рефлективності у старших підлітків / К. М. Сачок, Є. В. Заїка // Управлінські та психологічні аспекти професійної підготовки фахівців в умовах інноваційного розвитку освіти : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. проф. Р. І. Черновол-Ткаченко, проф. О. І. Мармази, доц. О. Є. Гречаник. – Харків : Планета-Принт, 2016. – Ч. 1. – С. 178–183.