ВПЛИВ КОНФУЦІАНСТВА НА ДЕРЖАВНУ СИСТЕМУ ТА КУЛЬТУРУ СТАРОДАВНЬОГО КИТАЮ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто вплив конфуціанства на державну систему та культуру Cтародавнього Китаю. Конфуціанство та його догмати і у сучасності є дуже впливовою філософською системою у Китаї. Ідеї конфуціанства були спрямовані на зміцнення соціального порядку і покращення життя людей. Конфуціанство вплинуло на державну систему через розвиток системи освіти, що стала основою для відбору кваліфікованих кандидатів до державної служби. Зазначено, що впливи конфуціанства на державну систему і культуру Стародавнього Китаю робили його надзвичайно важливим елементом китайського суспільства. Багато з цих ідей та традицій, хоча і в пропущеному через призму неоконфуціанства та інших філософських та релігійних течій вигляді, продовжують жити в сучасному Китаї та впливають на сучасні політичні та соціальні практики. The publication examines the influence of Confucianism on the state system and culture of ancient China. Confucianism and its tenets are still a very influential philosophical system in China today. The ideas of Confucianism were aimed at strengthening the social order and improving people's lives. Confucianism influenced the state system through the development of the education system, which became the basis for the selection of qualified people candidates for civil service. It is noted that the influence of Confucianism on the state system and culture of Ancient China made it an extremely important element Chinese society. Many of these ideas and traditions, albeit filtered through the prism of Neo-Confucianism and other philosophical and religious currents, continue to live in modern China and influence сontemporary political and social practices.
Опис
Ключові слова
конфуціанство, Cтародавній Китай, китайське суспільство, китайська освіта, китайська культура, студентські роботи, Confucianism, Ancient China, Chinese society, Chinese education, Chinese culture, student works
Цитування
Сєргєєв Д. С. Вплив конфуціанства на державну систему та культуру Cтародавнього Китаю / Д. С. Сєргєєв // Сходознавство. Актуальність та перспективи [Електронне видання] : матеріали доп. ІV Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 24 берез. 2023 р. : [у 2 ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. В. Руда (голова) та ін.]. – Харків, 2023. – Ч. 2. – С. 181–183.