ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДОСЯГНЕНЬ СИСТЕМ ВИЩОЇ ОСВІТИ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ТА УКРАЇНИ

dc.contributor.authorБочарова, А. П.
dc.date.accessioned2024-02-19T13:38:23Z
dc.date.available2024-02-19T13:38:23Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractУ кваліфікаційній роботі розглянуті системи вищої освіти Великої Британії та України. Проаналізовані мета та зміст підготовки здобувачів вищої освіти у Великій Британії. Визначені загальні та відмінні тенденції функціонування системи вищої освіти в Україні та Великій Британії. Здійснений порівняльний аналіз систем вищої освіти Великої Британії та України для творчого використання педагогічно цінних ідей та досвіду організації вищої освіти Великої Британії у сучасній вищій школі України. Окреслені перспективи творчого використання ідей та досвіду організації вищої освіти Великої Британії у сучасній вищій школі України. The qualification paper examines the higher education systems of Great Britain and Ukraine. The purpose and content of higher education in the UK are considered. The general and distinctive trends in the functioning of the higher education system in Ukraine and the UK are analyzed. A comparative analysis of the systems of higher education in the UK and Ukraine is carried out for the creative use of pedagogically valuable ideas and experience of organizing higher education in the UK in modern higher education in Ukraine. Prospects for the creative use of ideas and experience of organizing higher education in the UK in modern higher education in Ukraine are outlined.
dc.identifier.citationБочарова А. П. Порівняльний аналіз досягнень систем вищої освіти Великої Британії та України : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 011 Освітні, педагогічні науки / А. П. Бочарова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. освітології та інновац. педагогіки. – Харків, 2024. – 64 с. : іл., табл. + дод.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/13997
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectвища освіта
dc.subjectВелика Британія
dc.subjectУкраїна
dc.subjectаналіз
dc.subjectдосвід
dc.subjecthigher education
dc.subjectGreat Britain
dc.subjectUkraine
dc.subjectanalysis
dc.subjectexperience
dc.titleПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДОСЯГНЕНЬ СИСТЕМ ВИЩОЇ ОСВІТИ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ТА УКРАЇНИ
dc.title.alternativeCOMPARATIVE ANALYSIS OF THE ACHIEVEMENTS OF HIGHER EDUCATION SYSTEMS OF THE UNITED KINGDOM AND UKRAINE
dc.typeOther
Файли
Колекції