МОВНИЙ ОБРАЗ РОСІЯНИНА В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІНГВОКУЛЬТУРІ (НА МАТЕРІАЛІ ПАРЕМІЙ ТА АНЕКДОТІВ)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Олді+
Анотація
У статті досліджуються засоби вербалізації національної ідентичності українців в українській мові, зокрема в пареміях й анекдотах, її протиставлення російській лінгвокультурі. У сприйнятті українцями росіян у народних анекдотах чітко простежується опозиція свій – чужий, для вербалізації якої використовуються відповідні лексичні маркери й мовні засоби порівняння, міжмовної омонімії, варваризми. The article examines the means of verbalising the national identity of Ukrainians in the Ukrainian language, in particular in parables and anecdotes, and its opposition to Russian linguistic culture. In the perception of Russians by Ukrainians in folk anecdotes, the opposition "friend or foe" is clearly traced, and the corresponding lexical markers and linguistic means of comparison, interlingual homonymy, and barbarism are used to verbalise it.
Опис
Ключові слова
вербалізація, національна ідентичність, українська мова, опозиція свій – чужий, паремія, анекдот, міжмовна омонімія, варваризм, verbalisation, national identity, Ukrainian language, opposition friend or foe, paremia, anecdote, interlingual homonymy, barbarism
Цитування
Піддубна Н. В. Мовний образ росіянина в українській лінгвокультурі (на матеріалі паремій та анекдотів) / Н. В. Піддубна // Фундаментальні ментально-ціннісні відмінності українців і росіян як підґрунтя їх цивілізаційного протистояння : кол. моногр. / за заг. ред. І. А. Семенець-Орлової, В. М. Паращенко, О. О. Паращенка. – Одеса : Олді+, 2023. – С. 78–88.