Екологічне виховання учнів молодшого шкільного віку із застосуванням екологічних тренінгів

dc.contributor.authorМулюкова, Ю.
dc.date.accessioned2023-08-23T10:01:35Z
dc.date.available2023-08-23T10:01:35Z
dc.date.issued2023-05-16
dc.description.abstractУ публікації розглянуто екологічне виховання учнів молодшого шкільного віку із застосуванням екологічних тренінгів. Екологічний тренінг – це комплексна форма екологічного виховання, спрямована на корекцію екологічної свідомості особистості. Вона активізує потреби учнів в емоційно позитивному сприйнятті природних об’єктів, розвиває розуміння цілісності природного світу та допомагає подолати прагматичний підхід до об’єктів природи. Зазначено, що головною метою тренінгів є виховання у учня «екології душі» як найважливішої умови етичного відношення до природи. The publication deals with environmental education of primary school students using environmental training. Environmental training is a complex form of environmental training education aimed at correcting the environmental consciousness of the individual. It activates the needs of students in an emotionally positive perception of natural objects, develops an understanding of the integrity of the natural world and helps to overcome a pragmatic approach to natural objects. It is noted that the main goal of the trainings is to educate the student in the "ecology of the soul" as the most important condition for an ethical relationship to nature.
dc.identifier.citationМулюкова Ю. Екологічне виховання учнів молодшого шкільного віку із застосуванням екологічних тренінгів / Ю. Мулюкова // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 16 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 19.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/12244
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectекологічне виховання
dc.subjectекологічні тренінги
dc.subjectучні молодшого шкільного віку
dc.subjectмагістерські роботи
dc.subjectenvironmental education
dc.subjectenvironmental trainings
dc.subjectstudents of primary school age
dc.subjectmaster's theses
dc.titleЕкологічне виховання учнів молодшого шкільного віку із застосуванням екологічних тренінгів
dc.title.alternativeEnvironmental education of primary school students using environmental training
dc.typeConference proceedings
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Мулюкова Ю. Екологічне виховання учнів молодшого шкільного віку.pdf
Розмір:
1.6 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: