Особливості використання колоративів у поезіі Міядзави

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-04-28
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНУ імені В. Н. Каразіна, ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Семантика кольороназв у творах Міядзави Кенджі в основному співпадає із традиційною японською семантикою, створюючи унікальний атмосферний простір, який допоможе читачу повністю зануритися у культуру Японії. Але колоративи Міядзави Кенджі часто використовуються для створення незвичайних метафор, які передають ставлення поета до тварин, рослин, природи, почуттів людини. Семантика цветообозначений в произведениях Миядзавы Кенджи в основном совпадает с традиционной японской семантикой, создавая уникальное атмосферное пространство, поможет читателю полностью погрузиться в культуру Японии. Но колоративы Миядзавы часто используются для создания необычных метафор, которые передают отношение поэта к животным, растениям, природе, чувствам человека. The semantics of color designations in the works of Miyazawa Kenji basically coincide with traditional Japanese semantics, creating a unique atmospheric space, will help the reader to completely immerse themselves in the culture of Japan. But the colors of Miyazawa are often used to create unusual metaphors that convey the poet’s attitude to animals, plants, nature, human feelings.
Опис
Ключові слова
східні мови, колоративи, японська семантика, культура Японії, магістерські роботи, восточные языки, колоративы, японская семантика, культура Японии, магистерские работы, eastern languages, coloratories, japanese semantics, Japanese culture, master's work
Цитування
Кривенко Я. С. Особливості використання колоративів у поезіі Міядзави / Я. С. Кривенко // Питання сходознавства в Україні : тези доп. Всеук. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Харків, 28 берез. 2019 р. / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2019. – C. 142–144.