ЖИТТЄСТІЙКІСТЬ ЯК РЕСУРС ОСОБИСТІСНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ

dc.contributor.authorБацилєва, О. В.
dc.contributor.authorДокійчук, І. О.
dc.date.accessioned2024-04-03T08:48:35Z
dc.date.available2024-04-03T08:48:35Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractУ статті проаналізовано феномен життєстійкості як ресурсу особистісного благополуччя в умовах сьогодення. До основних ознак життєстійкості відносять: фізичну і нервово-психологічну витривалість, навички здорового способу життя; стресостійкість, володіння методиками аутотренінгу, релаксації; моральну стійкість; стійкий пізнавальний інтерес, навички рефлексії, аналізу та узагальнення; володіння комунікативними навичками; навички роботи із суперечливою інформацією; навички побутової, господарської та трудової діяльності. Зазначено, що життєстійкість є необхідним ресурсом, інтегрованою особистісною характеристикою, яка дає можливість успішно адаптуватися у стресових ситуаціях, зберігати внутрішній баланс та підтримувати особистісне благополуччя. The article analyzes the phenomenon of sustainability as a resource of personal well-being in today's conditions. The main signs of resilience include: physical and neuro-psychological endurance, healthy lifestyle skills; stress resistance, mastery of self-training, relaxation techniques; moral stability; persistent cognitive interest, skills of reflection, analysis and generalization; possession of communication skills; skills of working with conflicting information; household, economic and labor skills. It is noted that resilience is a necessary resource, an integrated personal characteristic that makes it possible to successfully adapt in stressful situations, maintain internal balance and maintain personal well-being.
dc.identifier.citationБацилєва О. В. Життєстійкість як ресурс особистісного благополуччя в умовах сьогодення / О. В. Бацилєва, І. О. Докійчук // Система освіти і виховання дітей з особливими освітніми потребами: досвід минулого – погляд у майбутнє : до 85-річчя акад. В. І. Бондаря [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 408–410.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/14534
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectжиттєстійкість
dc.subjectстрес
dc.subjectадаптація людини
dc.subjectблагополуччя
dc.subjectresilience
dc.subjectstress
dc.subjecthuman adaptation
dc.subjectwelfare
dc.titleЖИТТЄСТІЙКІСТЬ ЯК РЕСУРС ОСОБИСТІСНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ
dc.title.alternativeRESILIENCE AS A RESOURCE OF PERSONAL WELL-BEING IN TODAY'S CONDITIONS
dc.typeArticle
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Бацилєва О. В., Докійчук І. О. Життєстійкість.pdf
Розмір:
5.94 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: