Особливості функціювання оцінної лексики в художньому мовленні

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-04-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті автором проаналізовано засади емоційно-оцінної лексики. Розкрито особливості функціювання оцінної лексики в художньому мовленні. Ефективність емоційно-оцінної лексики, а саме зображення того чи іншого поняття залежить від слів, які вживають носії мови. В статье автором проанализированы основы эмоционально-оценочной лексики. Раскрыты особенности функционирования оценочной лексики в художественной речи. Эффективность эмоционально-оценочной лексики, а именно изображение того или иного понятия зависит от слов, употребляющих носители языка. The author analyses the basics of the emotionally evaluative vocabulary in the article. The peculiarities of the functioning of the evaluative vocabulary in artistic speech are revealed. The effectiveness of the emotional and evaluative vocabulary, namely the portrayal of this or that concept depends on the words used by native speakers.
Опис
Ключові слова
емоційно-оцінна лексика, художнє мовлення, лінгвістичні дослідження, эмоционально-оценочная лексика, художественная речь, лингвистические исследования, emotional evaluation vocabulary, artistic speech, linguistic research
Цитування
Приходько Ю. В. Особливості функціювання оцінної лексики в художньому мовленні / Ю. В. Приходько // Філологія ХХІ століття [Електронне видання] : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді за матеріалами ХІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентства й наук. молоді, Харків, 15 квіт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 118–119.