Практична реалізація ідей А. Макаренка у сімейному вихованні

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті проаналізовано сімейне виховання у педагогічній спадщині А. Макаренка. А. Макаренко у своїй творчості розкрив зміст, теоретичні засади сімейного виховання, визначив умови, форми, методи та прийоми практичного розв’язання завдань виховання дітей у сім’ї в тогочасних історичних умовах. The article analyzes family education in the pedagogical heritage of A. Makarenko. A. Makarenko in his work revealed the content, theoretical foundations family education, defined the conditions, forms, methods and techniques of practical solving the problems of raising children in the family in the historical conditions of the time.
Опис
Ключові слова
педагогічна спадщина, А. С. Макаренко, сімейне виховання, pedagogical heritage, A. S. Makarenko, family education
Цитування
Бережна О. Практична реалізація ідей А. Макаренка у сімейному вихованні / О. Бережна // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти другого року навчання ф-ту початк. навчання, Харків, 11 жовт. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 56.