Підготовка музично-педагогічних кадрів у КНР

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-10-08
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Редакція Міжнародного електронного науково-практичного журналу «WayScience»
Анотація
В статті розкрито шляхи становлення та розвитку музично-педагогічної освіти в КНР після завершення «культурної революції». Відмічено, що ключову роль у цьому процесі зіграли: прийняття законів «Про обов’язкову освіту»; «Про вчителів», «Про вищу освіту»,«Про професійну освіту», «Про освіту»; відновлення та поява музичних факультетів у педагогічних вузах; підвищення якості методичної літератури; активна наукова діяльність працівників освіти; поява нових дисциплін у вузах; оновлення форм та методів викладання; поява нових «стандартів музичних дисциплін обов’язкової освіти». Автор статьи раскрывает пути становления и развития музыкально-педагогического образования в КНР после завершения «культурной революции». Отмечено, что ключевую роль в этом процессе сыграли: принятие законов «Об обязательном образовании»; «Об учителях», «О высшем образовании», «О профессиональном образовании», «Об образовании»; восстановление и появление музыкальных факультетов в педагогических вузах; повышение качества методической литературы; активная научная деятельность работников образования; появление новых дисциплин в вузах; обновление форм и методов преподавания; появление новых «стандартов музыкальных дисциплин обязательного образования». The article reveals the ways of formation and development of music-pedagogical education in in China after the "cultural revolution". It was noted that the key role in this process was played by: the adoption of laws "About education"; "About teachers", "About higher education", "About professional education", "About education"; restoration and emergence of music faculties in pedagogical universities; improving the quality of methodological literature; active scientific activity of educators; emergence of new disciplines in universities; updating forms and methods of teaching; emergence of new "standards of musical disciplines of compulsory education".
Опис
Ключові слова
вища педагогічна освіта, музична освіта, Китай, аспірантські роботи, высшее педагогическое образование, образование, аспирантские работы, higher pedagogical education, music education, China, postgraduate works
Цитування
Юечжи Ван Підготовка музично-педагогічних кадрів у КНР / Ван Юечжи // Сучасний рух науки : тези доп. XI міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Дніпро, 8–9 жовт. 2020 р. – Дніпро, 2020. – Т. 2. – С. 405–406.