ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
м. Вінниця, Інтернет-конференція
Анотація
У тезах обгрунтовано важливість підвищення методичної компетентності вчителів у процесі педагогічної діяльності. Наголошено, що сформована методична компетентність педагога становить основу успішної професійної діяльності в сучасних умовах організації навчально-виховного процесу. В тезисах обосновано важность повышения методической компетентности учителей в процессе педагогической деятельности. Отмечено, что сформированная методическая компетентность педагога составляет основу успешной профессиональной деятельности в современных условиях организации учебно-воспитательного процесса. The thesis substantiates the importance of increasing the methodological competence of teachers in the process of pedagogical activity. It is noted that the formed methodological competence of the teacher forms the basis for successful professional activity in modern conditions of the organization of the educational process.
Опис
Ключові слова
методична компетентність, освітня система, професійна діяльність, дидактичні методи, технології навчаня, навчальний матеріал, педагогічний досвід, методическая компетентность, образовательная система, профессиональная деятельность, дидактические методы, технологии обучения, учебный материал, педагогический опыт, methodological competence, education system, professional activity, didactic methods, learning technology, educational material, teaching experience
Цитування
Титарчук М. В. Формування методичної компетентності сучасного вчителя / М. В. Титарчук // Інновації в науці : сучасні виклики : ХХXІV Міжнар. наук.-практ. iнтернет-конф., 07 жовт. 2019 р. – Вінниця, 2019. – Ч. 5. – С. 64–67.