ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТСЬКИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ НА ТЕРИТОРІЇ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ В 1919–1939 рр.

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12-12
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі представлено аналіз діяльності студентських громадських організацій, які активно працювали на західноукраїнських землях у період 1919–1939 рр. Схарактеризовано основні види організацій, що були створені за ініціативою студентів і діяли задля підтримки їхніх інтересів. Висвітлено напрями та зміст діяльності, мета й завдання студентських громадських організацій. The article presents an analysis of the activities of student public organizations that actively worked in western Ukraine in 1919–1939. The main types of organizations which were established by students and acted to support their interests have been characterized. The directions, content of activities, purpose and tasks of student public organizations have been revealed.
Опис
Ключові слова
громадські організації, громадська діяльність, студентські об’єднання, public organizations, public activity, student associations
Цитування
Кін О. М. Діяльність студентських громадських організацій на території Західної України в 1919–1939 рр. / О. М. Кін // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 12 груд. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук та ін.]. – Харків, 2020. – С. 41–44.