Особливості еволюції реквієму як жанру хорової музики

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглядається реквієм як жанр хорової академічної музики та аналізуються семантичні особливості найбільш відомих творів. В статье рассматривается реквием как жанр хоровой академической музыки и анализируются семантические особенности самых известных произведений. The article considers requiem as a genre of choral academic music and analyzes the semantic features of the most famous works. Requiem as a genre of the choirs academic music are described in the article and analyzed semantic features of the most famous compositions.
Опис
Ключові слова
реквієм, структура, семантичні особливості, хорова музика, Моцарт В. А., Брамс І., Бріттен Б., реквием, семантические особенности, хоровая музыка, Брамс И., Бриттен Б., requiem, structure, semantic features, choral music, Мozart W. A., Brahms J., Britten B.
Цитування
Донченко Л. І. Особливості еволюції реквієму як жанру хорової музики / Л. І. Донченко // Час мистецької освіти. Теорія і методика виховання художньо-обдарованої особистості у закладах мистецької освіти : зб. ст. VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 17–18 жовт. 2019 р. : [у 2-х ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – Ч. 2. – С. 62–68.