Шляхи оптимізації вивчення української мови як державної в сучасній початковій школі

Немає доступних мініатюр
Дата
2017-02-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Рівненський державний гуманітарний університет
Анотація
У статті розкриваються концептуальні засади, покладені в основу створення нового покоління підручників з української мови для початкової школи з російською мовою навчання. В статье раскрываются концептуальные подходы, положенные в основу создания нового поколения учебников по украинскому языку для школ с русским языком обучения. The article reveals concept approaches which form the basis for development of a new generation of Ukrainian language textbook for schools with Russian as the language of instruction .
Опис
Ключові слова
початкова школа, підручник, державна мова, начальная школа, учебник, государственный язык, elementary school, textbook, the official language
Цитування
Коваленко О. М. Шляхи оптимізації вивчення української мови як державної в сучасній початковій школі / О. М. Коваленко // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. пр. : наук. зап. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; редкол. : В. В. Вербець (голов. ред.) та ін. – Рівне : РДГУ, 2017. – Вип. 15 (58). – С. 17–19.