ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ В ЗАКЛАДАХ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Інтерактивне навчання має на меті удосконалення методів і організаційних форм навчально – пізнавальної роботи учнів, яке забезпечує активну й самостійну теоретичну і практичну діяльність учня в усіх ланках навчального процесу. У тезах розглянуто основні причини впровадження та умови організації. Interactive learning can be on the basis of improved methods and organizational forms of primary-learning work of students, as it ensures active independent theoretical and practical activity of learning in the mainstream of primary process. The theses examine the main reasons for the promotion of that mind organization.
Опис
Ключові слова
інтерактивні вправи, педагогіка, активне навчання, інтерактивні методи, міжособистісні взаємодії, мотивація, співробітництво, уроки з фізики, загальноосвітні навчальні заклади, творчість учителя, іnteractive exercises, pedagogy, active learning, interactive methods, interpersonal interactions, motivation, cooperation, physics lessons, general educational institutions, teacher's creativity
Цитування
Сергєєв В. М. Організація та вдосконалення процесу навчання фізики в закладах середньої освіти шляхом використання інтерактивних технологій / В. М. Сергєєв, К. А. Ковічинська // Наумовські читання : зб. тез доп. учасників XX Всеукр. наук.-метод. конф. здобувачів вищ. освіти та молодих вчених, присвяч. 300-річчю з дня народж. Г. С. Сковороди, Харків, 3–4 листоп. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Жерновникової]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 260–262.