МОТИВАЦІЙНІ ОСНОВИ ПРАЦІ В УМОВАХ ЕКОНОМІКИ ІННОВАЦІЙНОГО ТИПУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Автором досліджено модель стимулювання трудової діяльності, що характерна для постіндустріального інформаційного суспільства. The author investigated the model of labor activity stimulation, which is characteristic of the post-industrial information society.
Опис
Ключові слова
трудова діяльність, інноваційна праця, мотивація праці, магістерські роботи, work activity, innovative work, work motivation, master's work
Цитування
Деміденко В. О. Мотиваційні основи праці в умовах економіки інноваційного типу / В. О. Деміденко // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІІІ Міжвузів. студент. наук. конф., Харків, 21 трав. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [орг. ком.: І. Ф. Прокопенко та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 16–17.