ДИСПЕРСНІ СИСТЕМИ З ГАЗОПОДІБНИМ ДИСПЕРСІЙНИМ СЕРЕДОВИЩЕМ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено властивості аерозолів, їх вплив на навколишнє середовище та способи раціонального використання аерозолів в довкіллі. Аерозолі – дисперсні системи, в яких дисперсною фазою є рідина або тверде тіло, а дисперсійним середовищем – газ, звичайно повітря. Встановлено, що: рідкі аерозолі після нанесення їх на скло відразу утворюють і зберігають кулькоподібну форму. Це пояснюється тим, що рідина прагне до зменшення поверхневої енергії шляхом утворення мінімальної площі поверхні. The publication investigates the properties of aerosols, their impact on the environment and ways of rational use of aerosols in the environment. Aerosols are dispersed systems in which the dispersed phase is a liquid or solid, and the dispersion medium is a gas, usually air. It has been established that: liquid aerosols immediately form and retain a ball-shaped form after being applied to glass. This is is due to the fact that the liquid tends to reduce the surface energy by creating a minimum surface area.
Опис
Ключові слова
аерозолі, дисперсійне середовище, aerosols, dispersion medium
Цитування
Петренко О. В. Дисперсні системи з газоподібним дисперсійним середовищем / О. В. Петренко, О. В. Сидоренко // Харківський природничий форум [Електронне видання] : V Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 19–20 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, Д. В. Леонтьєв та ін.]. – Харків, 2022. – С. 266–269.