Особливості навчання художньо обдарованих дітей у галузі дизайну

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуті основні поняття художньої обдарованості, художньої творчості, особливості розвитку творчо обдарованих дітей, а також розкриті форми і напрями роботи з художньо обдарованими дітьми. В статье рассмотрены основные понятия художественной одаренности, художественного творчества, особенности развития творчески одаренных детей, а также раскрыты формы и направления работы с художественно одаренными детьми.The article discusses the basic concepts of the artistic giftedness,artistic creation, especially the development of the creatively gifted children, and also discloses the forms and directions of the work with artistically gifted children. .
Опис
Ключові слова
виховання, обдарована дитина, художня обдарованість, дизайн, творчість, творча обдарованість, студентські роботи, воспитание, одаренный ребенок, художественная одаренность, творчество, творческая одаренность, студенческие работы, talented children, education, artistic gifts, design, creative work, creative gifts, student work
Цитування
Луганько Л. І. Особливості навчання художньо обдарованих дітей у галузі дизайну / Л. І. Луганько, Л. С. Григорова // Час мистецької освіти. Теорія і методика виховання художньо-обдарованої особистості у закладах мистецької освіти : зб. ст. VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 17–18 жовт. 2019 р. : [у 2-х ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – Ч. 1. – С. 225–228.