АЛЬ-ХОРЕЗМІ І ВИДІЛЕННЯ АЛГЕБРИ В САМОСТІЙНУ НАУКУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі були розглянуто науковий вклад Аль-Хорезмі в математику. The work considered the scientific contribution of Al-Khwarizmi to mathematics.
Опис
Ключові слова
математик, алгебра, mathematician, algebra
Цитування
Антонець Є. Аль-Хорезмі і виділення алгебри в самостійну науку / Є. Антонець, І. Т. Сіра // Наумовські читання : зб. тез доп. учасників XX Всеукр. наук.-метод. конф. здобувачів вищ. освіти та молодих вчених, присвяч. 300-річчю з дня народж. Г. С. Сковороди, Харків, 3–4 листоп. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Жерновникової]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 140–142.