Аспекти вивчення календарної обрядовості в початковій школі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-17
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто вивчення календарної обрядовості в початковій школі. У початковій школі існує кілька аспектів вивчення календарної обрядовості, наприклад, на уроках: громадянського виховання, для розуміння устрою держави, її історії, традицій, народних вірувань і релігійних свят; мови, з метою збагачення активного словника українською лексикою; літературного читання, під час вивчення творів початку ХХ ст. The article deals with the study of calendar rituals in primary school. In primary school there are several aspects of the study of calendar rituals, for example, in the lessons of: civic education, for understanding the structure of the state, its history, traditions, folk beliefs and religious holidays; language, in order to enrich the active vocabulary with Ukrainian vocabulary; literary reading, while studying works of the early twentieth century.
Опис
Ключові слова
календарна обрядовість, початкова школа, молодші школярі, calendar ritual, primary school, junior schoolchildren
Цитування
Авлякулиєва М. Аспекти вивчення календарної обрядовості в початковій школі / М. Авлякулиєва // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти першого року навчання ф-ту початк. навчання, Харків, 17 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків : [б. в.], 2022. – Ч. 2. – С. 5.