До питання про онімну прецедентність воєнної доби

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто онімну прецедентність воєнної доби, у період суспільних потрясінь, до яких, безперечно, належить і війна, динамічні процеси, властиві мові, стають надзвичайно виразними. Це виявляється в актуалізації певних лексем, зокрема прецедентних онімів, що були створені за кілька років до повномасштабного вторгнення Росії, однак активність їх уживання значно підвищилася в період з 24 лютого 2022 року. Прецедентні оніми не лише набувають нових конотацій, слугують базою для новотворів, а й активно включаються до процесу мовної гри. Прецедентні оніми також вступають в оказіональні антонімічні протиставлення, засновані на актуалізації периферійних сем «проукраїнський» або проросійський». Artikeln handlar om krigstidens anime prejudikat; under en period av sociala omvälvningar, som förvisso innefattar kriget, blir de dynamiska processer som är inneboende i språket ytterst uttrycksfulla. Detta visar sig i aktualiseringen av vissa lexem, särskilt prejudikatnamn som skapades flera år före den fullskaliga invasionen av Ryssland, men användningen av dem har ökat avsevärt under perioden från den 24 februari 2022. De får inte bara nya konnotationer och tjänar som grund för nya formationer, utan ingår också aktivt i språkspelet. De ingår också i okazioniska antonymiska motsättningar som bygger på aktualiseringen av de perifera semerna "proukrainsk" eller "proryskt".
Опис
Ключові слова
онімна прецедентність, неологізми, прецедентні прізвища, конотований антропонім, anonymous precedent, neologisms, precedent surnames, connoted anthroponym
Цитування
Піддубна Н. До питання про онімну прецедентність воєнної доби / Н. Піддубна // Сучасні філологічні і методичні студії: проблематика і перспективи [Електронне видання] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. для науковців, викладачів, учителів, здобувачів вищ. освіти, Харків, 18 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 182–185.