Розвиток креативного мислення на уроках читання в початковій школі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-05-04
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто розвиток креативного мислення на уроках читання в початковій школі. Підкреслено, що для ефективного розвитку креативного мислення на уроках читання необхідно створити стимулююче середовище, де діти відчувають свободу та підтримку для вираження своїх ідей та думок. Роль учителя в цьому процесі полягає в тісному контакті з учнями, підтримці їх творчої активності та вільного вираження думок. Він стимулює відкрите обговорення в класі, дозволяючи кожному учневі вільно висловлювати свої ідеї та думки щодо тексту, а також відчувати себе зрозумілим та підтриманим. The article examines the development of creative thinking in reading lessons in primary school. It is emphasized that for the effective development of creative thinking in reading lessons, it is necessary to create a stimulating environment where children feel free and supported to express their ideas and thoughts. The teacher's role in this process consists in close contact with students, supporting their creative activity and free expression of thoughts. It encourages open discussion in the classroom, allowing each student to freely express their ideas and thoughts about the text, and to feel understood and supported.
Опис
Ключові слова
початкова школа, читання, креативне мислення, студентські роботи, primary school, reading, creative thinking, student works
Цитування
Бакуліна В. Розвиток креативного мислення на уроках читання в початковій школі / В. Бакуліна // Студентські ініціативи: теорія і практика початкової освіти : матеріали V наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти першого року навчання, Харків, 4 трав. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків, 2024. – С. 47.