ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ ШКОЛЯРІВ У ВИВЧЕННІ «ЗОЛОТОГО ПЕРЕРІЗУ» В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ МАТЕМАТИКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах з’ясовано суть проектної діяльності школярів, розкрито її структуру, схарактеризовано ключове поняття «проект», наведено приклад реалізації проекту в навчанні математики в ЗЗСО. In theses, the essence of project activity of schoolchildren is clarified, its structure is revealed, the key concept of «project» is characterized, and an example of the implementation of the project in the teaching of mathematics in ZZSO is given.
Опис
Ключові слова
проектна діяльність, структура, проект, project activity, structure, project
Цитування
Дейниченко Г. В. Проєктна діяльність школярів у вивченні «золотого перерізу» в шкільному курсі математики / Г. В. Дейниченко, А. С. Єременко // Наумовські читання : зб. тез доп. учасників XX Всеукр. наук.-метод. конф. здобувачів вищ. освіти та молодих вчених, присвяч. 300-річчю з дня народж. Г. С. Сковороди, Харків, 3–4 листоп. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Жерновникової]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 111–114.