УДОСКОНАЛЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ МУЗЕЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-06-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто використання музейних експонатів у вихованні учнівської та студентської молоді на прикладі Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди пишається анатомічним (морфологічним) музеєм кафедри анатомії і фізіології людини імені проф. Я. Р. Синельникова, бо це унікальне зібрання анатомічних препаратів, аналогів якого немає серед українських педагогічних університетів. Унікальність колекції музею полягає в тому, що її основою є препарати, виготовлені особисто видатним анатомом, доктором медичних наук, професором Я. Р. Синельниковим – автором всесвітньо відомого «Атласу анатомії людини». Експозиції музею цілком відповідають вимогам до вивчення анатомії, фізіології та інших біологічних дисциплін і дисциплін здоров’язбережувального напряму. The article considers the use of museum exhibits in education of pupils and students on the example of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University is proud of the anatomical (morphological) museum of the Department of of Human Anatomy and Physiology named after Prof. Y. R. Sinelnikov, because it is a unique collection of anatomical specimens, which has no analogues among Ukrainian pedagogical universities. The uniqueness of the museum collection is that it is the basis are the preparations made personally by the outstanding anatomist, doctor of of Medical Sciences, Professor Y. R. Sinelnikov - the author of the world-famous "Atlas of Human Anatomy". The expositions of the museum fully meet the requirements for study of anatomy, physiology and other biological disciplines and disciplines health-saving disciplines.
Опис
Ключові слова
педагогічна освіта, музейна педагогіка, анатомічний (морфологічний) музей кафедри анатомії і фізіології людини імені проф. Я. Р. Синельникова, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, pedagogical education, museum pedagogy, anatomical (morphological) museum of the department of Human Anatomy and Physiology named after prof. Y. R. Sinelnikov, H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University
Цитування
Комісова Т. Є. Удосконалення якості освіти шляхом використання музейної педагогіки / Т. Є. Комісова, Л. П. Коваленко // Освіта збереже Україну! : матеріали І Всеукраїнських Прокопенківських читань, Харків, 10 черв. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 152–156.