Роль права як регулятора суспільно-економічних відносин на сучасному етапі розвитку

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-03-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Київський торговельно-економічний університет ; Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Анотація
Вказується, що соціально-економічні відносини як основа матеріального існування соціуму повинні бути чітко підпорядковані правовому регулюванню. Ця підпорядкованість має формуватись не на примусовому механізмі, а найширшому стимулюванні суб’єктів соціально-економічних відносин застосовувати норми права. Особлива увага повинна бути спрямована на захист права власності суб’єктів соціально-економічних відносин. It is indicated that socio-economic relations as the basis of the material existence of society should be clearly subject to legal regulation. This subordination should be formed not on a coercive mechanism, but on the broadest stimulation of the subjects of socio-economic relations to apply the norms of law. Particular attention should be paid to the protection of property rights of the subjects of socio-economic relations.
Опис
Ключові слова
право, соціально-економічні відносини, регулятор, социально-экономические отношения, law, socio-economic relations, regulator, студентські роботи, студенческие работы, student work
Цитування
Зубков А. С. Роль права як регулятора суспільно-економічних відносин на сучасному етапі розвитку / А. С. Зубков, Д. О. Новіков // Українська молодіжна наука: здобутки та перспективи : зб. тез доп. Всеукр. студент. наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, Харків, 26-27 берез. 2020 р. / Мін-во освіти і науки України [та ін.] ; [редкол.: К. Д. Гурова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2020. – С. 223–224.