ЗАСЕЛЕНІСТЬ ШТУЧНИХ ГНІЗДІВЕЛЬ ДЛЯ ПТАХІВ У БОРУ НПП «ГОМІЛЬШАНСЬКІ ЛІСИ» У 2022–2023 рр.

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-10-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Під час війни лісові екосистеми зазнають негативного впливу через присутність і пересування військовослужбовців та техніки, обстріли з різних видів зброї та інші пошкодження. Порівняльний аналіз даних, отриманих у попередні роки та під час війни, показав, що домінуючим видом, який гніздився у штучних гніздівлях з 2017 по 2022 рр., була велика синиця Parus major. Вперше у пластикових штучних гніздівлях гніздилися Jynx torquilla та Parus major. Зміна домінування протягом тривалого періоду часу, ймовірно, пов'язана з тим, що більшість штучних гнізд було зруйновано у 2023 р. через несприятливі погодні умови. During the war, forest ecosystems are negatively affected due to the presence and movement of military personnel and equipment, shelling from various types of weapons and other damages. The comparative analysis of the data obtained in previous years and during war showed that the Great tit Parus major was the dominant species nesting in artificial nests from 2017 to 2022. For the first time, Jynx torquilla and Parus major nested in plastic artificial nests. The change in dominance over a long period of time is probably due to the fact that most artificial nests were destroyed in 2023 because of the adverse weather conditions.
Опис
Ключові слова
штучні гніздівлі, моніторинг, птахи, сосновий ліс, війна, artificial nests, monitoring, birds, pine forest, war
Цитування
Ярис О. О. Заселеність штучних гніздівель для птахів у бору НПП «Гомільшанські ліси» у 2022–2023 рр. / О. О. Ярис, Л. М. Літвін, А. Б. Чаплигіна // Орнітологічні дослідження в Україні: минуле, сучасність і перспективи : матеріали Всеукр. орнітолог. конф., Харків, 20–22 жовт. 2023 р. – Харків, 2023. – С. 175–178. https://doi.org/10.5281/zenodo.10637186