Художній час у літературному творі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто поняття уявлення про художній час і простір літературних творів. Час і простір є невід’ємними філософськими категоріями, що давно зафіксувалися як сталі архетипичні образи у літературі, без яких неможливе існування художнього твору. В статье рассматрено понятие представление о художественном времени и пространстве литературных произведений. Время и пространство являются неотъемлемыми философскими категориями, давно зафиксировались как постоянные архетипические образы в литературе, без которых невозможно существование художественного произведения. The article considers the concept of the idea of artistic time and space of literary works. Time and space are integral philosophical categories that have long been established as permanent archetypal images in literature, without which the existence of a work of art is impossible.
Опис
Ключові слова
художній твір, художній час, реальний час, літературний текст, магістерські роботи, художественное произведение, художественное время, реальное время, литературный текст, магистерские работы, work of fiction, artistic time, real time, literary text, master's work
Цитування
Бабенко А. Художній час у літературному творі / А. Бабенко // Наукові розвідки студентів факультету іноземної філології Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди : зб. тез наук. доп. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [заг. ред. Т. В. Подуфалової]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Вип. 1. – С. 11–12.