Информационная компетентность как составляющая качества элитной личности

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський торговельно-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного університету
Анотація
Автором в статье было раскрыто информационную компетентность как составляющая качества элитной личности. Автором у статті було розкрито інформаційну компетентність як складову якості елітної особи. The author in the article disclosed information competence as a component of the quality of an elite personality.
Опис
Ключові слова
информационная компетентность, элитная личность, современная элита, личность, інформаційна компетентність, елітна особистість, сучасна еліта, особистість, information competence, elite personality, modern elite, personality
Цитування
Щеблыкина Т. Информационная компетентность как составляющая качества элитной личности / Т. Щеблыкина, Е. Чобану // Формування професійної еліти країни : нові ідеї, нові можливості : зб. тез доп. VI Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. Харків, 27 трав. 2021 р. / Харків.торговельно-економ. коледж Київ. нац. торговельно-економ. ун-ту ; [за заг. ред. Л. О. Радченко]. - Харків : Інтернет-видання ХТЕК КНТЕУ, 2021. - С. 123-132.