ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ БОКСУ ПІД ЧАС ЕПІДЕМІЇ КОРОНАВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ COVID-19

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ОО "Институт социальной трансформации"
Анотація
Розкриті особливості викладання боксу під час епідемії СOVID-19, надано рекомендації для викладачів та студентів спеціалізованих факультетів закладів вищої освіти. Акцентовані фактори, що сприяють більш якісному засвоєнню навчального матеріалу. Раскрыты особенности обучения боксу в течениеэпидемии СOVID-19, даны рекомендации для преподавателей и студентов специализированных факультетов высших учебных заведений. Акцентированы факторы, способствующие более качественному усвоению учебного материала. To identify the features of boxing training during the SOVID-19 epidemic, recommendations are given for teachers and students of specialized faculties of higher educational institutions. The factors contributing to the better assimilation of educational material are highlighted.
Опис
Ключові слова
COVID-19, здоровий спосіб життя, навчальний процес, бокс, навчальний матеріал, студенти, викладачі, спортсмени, здоровый образ жизни, учебный процесс, учебный материал, студенты, преподаватели, спортсмены, healthy lifestyle, studying process, boxing, educational material, students, teachers, athletes
Цитування
Вострокнутов Л. Д. Деякі особливості викладання боксу під час епідемії короновірусної інфекції COVID-19 / Л. Д. Вострокнутов, І. М. Клоков, А. М. Комар // Актуальные научные исследования в современном мире : сб. науч. тр. – 2020. – Вып. 7(63), ч. 4. – С. 90–93.