Формування музичного мислення майбутнього вчителя музики в процесі інструментальної підготовки

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті проаналізовано особливості формування музичного мислення майбутнього вчителя музики в процесі інструментальної підготовки. Визначено педагогічні умови формування музичного мислення. В статье проанализированы особенности формирования музыкального мышления будущего учителя музыки в процессе инструментальной подготовки. Определены педагогические условия формирования музыкального мышления.The peculiarities of formation of musical thinking of the future music teacher in the process of instrumental preparation are analyzed in the article. The pedagogical conditions of the formation of musical thinking are determined.
Опис
Ключові слова
музичне мислення, інструментальна підготовка, майбутній вчитель музики, студентські роботи, музыкальное мышление, инструментальная подготовка, будущий учитель музыки, студенческие работы, musical thinking, instrumental training, future music teacher, student work
Цитування
Самойленко А. А. Формування музичного мислення майбутнього вчителя музики в процесі інструментальної підготовки / А. А. Самойленко, Л. В. Беземчук // Час мистецької освіти. Теорія і методика виховання художньо-обдарованої особистості у закладах мистецької освіти : зб. ст. VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 17–18 жовт. 2019 р. : [у 2-х ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – Ч. 1. – С. 167–171.