ХРОМАТИЧНА ДИСПЕРСІЯ В ОПТОВОЛОКОННОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі розглянута природа виникнення хроматичної дисперсії у оптичному волокні, проаналізований її деструктивний вплив у трансляційну складову канала зв'язку та деякі засоби компенсації впливу хроматичної дисперсії в оптичному волокні. The nature of the occurrence of chromatic dispersion in an optical fiber is considered in the work, its destructive effect on the translational component of the communication channel and some means of compensating the effect of chromatic dispersion in the optical fiber are analyzed.
Опис
Ключові слова
хроматична дисперсія, волокно, хвилеводна дисперсія, матеріальна дисперсія, швидкість, довжина хвилі, chromatic dispersion, fiber, waveguide dispersion, material dispersion, velocity, wavelength
Цитування
Юрченко О. В. Хроматична дисперсія в оптоволоконному середовищі / О. В. Юрченко, Д. В. Варга // Наумовські читання : зб. тез доп. учасників XX Всеукр. наук.-метод. конф. здобувачів вищ. освіти та молодих вчених, присвяч. 300-річчю з дня народж. Г. С. Сковороди, Харків, 3–4 листоп. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Жерновникової]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 326–328.