Формування психологічной готовності майбутніх фахівців до корекційної роботи з дітьми з помірними інтелектуальними порушеннями

Немає доступних мініатюр
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В кваліфікаційній роботі теоретично проаналізувано психолого-педагогічні основи психологічної готовності майбутніх фахівців до навчання дітей з особливими освітніми потребами. Розкрито методи діагностики психологічної готовності до роботи здітьми з помірними інтелектуальними порушеннями. Автором розроблено тренінгову програму, спрямовану на формування готовності психолога до роботи в інклюзивному освітньому просторі. The qualification paper theoretically analyzed the psychological and pedagogical foundations of the psychological readiness of future specialists to teach children with special educational needs. Methods of diagnosing the psychological readiness for work of children with moderate intellectual disabilities are disclosed. The author has developed a training program aimed at forming a psychologist's readiness to work in an inclusive educational space.
Опис
Ключові слова
корекціна робота, діти з інтелектуальними порушеннями, психологічна готовність майбутніх фахівців, діти з особливими освітніми потребами, інклюзивний освітній простір, corrective work, children with intellectual disabilities, psychological readiness of future professionals, children with special educational needs, inclusive educational space
Цитування
Микитюк С. О. Формування психологічной готовності майбутніх фахівців до корекційної роботи з дітьми з помірними інтелектуальними порушеннями : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 016 Спеціальна освіта / С. О. Микитюк ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. здоров’я людини, реабілітології і спец. психології. – Харків, 2022. – 88 с. : дод.
Колекції