СТВОРЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ НА ОСНОВІ ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕЛЕКТ-КАРТ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-03-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті представлено результати дослідження застосування інтелект-карт в умовах дистанційної освіти як ефективного інструменту створення інноваційного освітнього середовища на основі концептуальної моделі етапів його проєктування. The article presents the results of research on the use of mind maps in the conditions of distance education as an effective tool for creating an innovative educational environment based on a conceptual model of the stages of its design.
Опис
Ключові слова
інтелект-карти, інноваційне середовище, дистанційна освіта, петля якості, концептуальна модель, mind maps, innovative environment, distance education, quality loop, conceptual model
Цитування
Штефан Л. Створення інноваційного середовища в умовах дистанційної освіти на основі застосування інтелект-карт / Л. Штефан, В. Ковальська // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20–21 берез. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2024. – С. 124–129.