ЗНАЧУЩІСТЬ ВІЙСЬКОВО-ФІЗИЧНИХ ЗАНЯТЬ У СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ ВИХОВАНЦІВ ДО ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ В КАДЕТСЬКИХ КОРПУСАХ В УКРАЇНІ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-04-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах проаналізовано значущість військово-фізичних занять у системі підготовки вихованців до військової служби в кадетських корпусах, що розташовувалися на українських землях у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття. Виявлено основні військово-фізичні заняття (стройове навчання, гімнастика, рухливі ігри, плавання, фехтування, танцювання), які були введені у практику підготовки майбутніх військовослужбовців у кадетських корпусах. The article depicts the significance of military and physical training in the system of students’ preparation for military service in cadet corps located on Ukrainian lands in the second half of the 19th century – at the beginning of the 20th century. The main military-physical classes (combatant training, gymnastics, active games, swimming, fencing, dancing) have been revealed. They were introduced into the practical training of future military personnel in cadet corps.
Опис
Ключові слова
військові кадри, кадетські корпуси, військово-фізичні заняття, military personnel, cadet corps, military-physical exercises
Цитування
Єфімова О. Значущість військово-фізичних занять у системі підготовки вихованців до військової служби в кадетських корпусах в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) / О. Єфімова // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 10 квіт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; за ред. С. Т. Золотухіної, І. І. Дорожко]. – Харків : Стиль-Издат, 2018. – С. 19–22.