ШТАЙНЕР-ПЕДАГОГІКА В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІХ ВИКЛИКІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Визначено коло актуальних культурно-освітніх проблем, які на практиці вирішує Штайнер-(вальдорфська) школа: цілісний розвиток особистості; здоров’язбереження школярів; запобігання асоціальних явищ; виховання дітей з особливими освітніми потребами тощо. Запропоновано шляхи залучення досвіду Штайнер-педагогіки в освітню практику вітчизняної школи. The article author has identified a number of cultural and educational problems which Steiner (Waldorf) education solves in practice. They are holistic development of personality, schoolchildren’s health maintenance, prevention of antisocial phenomena, education of children with special educational needs etc. The ways to attract Steiner education experience in national educational practice have been presented.
Опис
Ключові слова
Штайнер-педагогіка, вальдорфська школа, культурноосвітні виклики, передовий освітній досвід, Steiner education, Waldorf school, cultural and educational challenges, advanced educational experience
Цитування
Іонова О. М. Штайнер-педагогіка в контексті сучасних культурно-освітніх викликів / О. М. Іонова // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 12 груд. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук та ін.]. – Харків, 2020. – С. 30–33.